REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa prawa i obowiązki Stron, zasady zakupów i szczegółowe warunki świadczenia usługi - sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod domenami: www.meble-nowoczesne.net (zwanego dalej „Sklepem”), który prowadzony jest przez firmę Ecommercity Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397698, REGON 242749710, NIP 6342797275 .

Rejestracja w Sklepie, złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, złożenie zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową www.meble-nowoczesne.net jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Adres korespondencyjny Sklepu:

meble-nowoczesne.net | Ecommercity Sp. z o.o.

Ul. Aleja Korfantego 191 Budynek C

40-153 Katowice

Tel.: +48 32 444 66 88 | +48 577 925 945

Email: [email protected]

2. Klientami Sklepu do których stosuje się niniejszy Regulamin mogą być osoby fizyczne (Konsumenci), które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (zwani dalej „Klienci”), które nabywają produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, zdolne do zawierania umów zgodnie z przepisami prawa, oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierające umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. Poprzez złożenie zamówienia ww. podmioty oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Podmioty nie spełniające tych warunków, ponoszą odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem na zasadach ogólnych.

3. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane w Sklepie informacje nie zawierają błędów. Uchybienia i błędy będą korygowane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, można skontaktować się ze Sklepem.

4. Sklep nie jest producentem oferowanych produktów.

II. ZAMÓWIENIE I SPRZEDAŻ


1. Sklep prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet mebli, oświetlenia, dodatków oraz artykułów wyposażenia wnętrz.

2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Sklep może sprzedawać również towary używane, ale wówczas fakt ten musi zostać zakomunikowany.

3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia (zwanego dalej „Zamówieniem”) przez Klienta w Sklepie oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sklep.

4. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. A za pośrednictwem telefonu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

5. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

6. Całkowita wartość Zamówienia przedstawiona jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności oraz formy dostawy przedmiotu Zamówienia.

7. Klient składa Zamówienie wskazując na produkt, którym jest zainteresowany poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” a następnie podanie w koszyku swoich danych oraz wskazanie formy dostawy przedmiotu Zamówienia, sposobu płatności i zaakceptowanie Regulaminu oraz potwierdzenie Zamówienia.

8. W koszyku Klient wskazuje zamawiane produkty oraz ich ilość, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres na jaki przedmiot Zamówienia ma być dostarczony, ewentualny adres do faktury, kod rabatowy (opcjonalnie).

9. Dane podane przez Klienta muszą być prawdziwe. Nieprawidłowo wypełnione formularz może utrudnić lub uniemożliwić realizację Zamówienia.

10. Złożenie Zamówienia następuje po kliknięciu przez Klienta przycisku „Potwierdzam zamówienie”. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sklepu oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych Zamówieniem.

11. W ciągu 30 minut po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma drogą e-mailową informację o doręczeniu Zamówienia złożonego przez Klienta do Sklepu.

12. W razie braku otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem doręczenia Zamówienia w terminie 2 dni po dniu złożenia Zamówienia Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub e-mailową. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia doręczenia Zamówienia.

13. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, w terminie do 2 dni roboczych po dniu złożenia Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 10 powyżej.

14. W przypadku różnic przy potwierdzeniu zamówienia przez Sklep, Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia, o czym powinien poinformować Sklep telefonicznie lub drogą elektroniczną w ciągu trzech dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

15. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia przekraczającego kwotę 1.000,00 PLN, Sklep zastrzega sobie możliwość żądania od Klienta przedpłaty części wartości zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta przedpłaty lub zaliczki.

16. W przypadku złożenia przez Klienta tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar wychodzący poza standardową ofertę Sklepu (np. wymiary, materiał wykończenia, kolor wykończenia są inne od oferty zamieszczonej na stronie Sklepu), wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości od 30% wartości całego zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta zaliczki. Jeśli Klient w czasie realizacji zamówienia zrezygnuje z zakupu (wymagana jest na to zgoda Sklepu), a Sklep wyrazi na to zgodę, zaliczka przepada na rzecz Sklepu. Nie wyłącza to prawa dochodzenia odszkodowania w części przenoszącej wysokość zatrzymanej zaliczki.

17. W przypadku Zamówień składających się z kilku produktów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

18. W przypadku niedostępności części produktów wskazanych przez Klienta w Zamówieniu (brak w magazynach producentów/dystrybutorów ), Sklep poinformuje o zaistniałej sytuacji poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną dzwoniąc na numer wskazany przez Klienta.

19. W przypadku gdy, realizacja Zamówienia lub jego części nie będzie możliwa, Sklep zaproponuje Klientowi:

a. anulowanie całości Zamówienia,

b. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacji nie jest możliwa w wyznaczonym terminie,

c .podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wskazanym terminie (w przypadku wyboru przez Klienta tego rozwiązania, wysłanie składających się na Zamówienie produktów zostanie dokonane w odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek),

d. wyznaczenie nowego terminu realizacji Zamówienia.

III. FORMY PŁATNOŚCI


1. Płatności w Sklepie można dokonać w następujący sposób; za pośrednictwem serwisu www.payu.pl (przelew elektroniczny, karta kredytowa), gotówką przy odbiorze produktów (płatność uiszczana jest kurierowi przy odbiorze paczki z przedmiotem Zamówienia), przelew bankowy tradycyjny, płatności PayPal, SofortBanking oraz Skrill.

2. Dane Sklepu do przelewu tradycyjnego:

Ecommercity Sp. z o.o.

11 1600 1462 1809 2724 5000 0003 (BNP Paribas)

Swift: PPABPLPKXXX

3. Jeśli to możliwe tytuł wykonanego przelewu powinien zawierać numer Zamówienia.

4. Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni od dnia złożenia Zamówienia będą anulowane. Sklep nie jest w takim przypadku związany złożonym Zamówieniem.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności "za pobraniem", Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

IV. CZAS REALIZACJI I DOSTAWY


1. Czas dostarczenia przesyłki z przedmiotem Zamówienia przez firmę kurierską wynosi do 48 godzin od momentu nadania przesyłki przez Sklep (dotyczy terytorium RP).

2. Realizacja Zamówienia (przekazanie przesyłki do kuriera) następuje standardowo w ciągu 48 godzin roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sklep przy korzystaniu z opcji „Płatność za pobraniem” lub od chwili otrzymania zapłaty przez Sklep dokonanej po przyjęciu Zamówienia.

3. W szczególnych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji Zamówienia (przekazanie przesyłki do kuriera) w terminie 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przy opcji „Płatność za pobraniem” lub od chwili otrzymania zapłaty przez Sklep, dokonanej po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

4. Wysyłkę towarów niedostępnych na magazynie realizujemy w ciągu 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przy opcji „Płatność za pobraniem” lub od chwili otrzymania zapłaty przez Sklep, dokonanej po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

5. Jeżeli sprowadzenie przez Sklep zamówionego przez Klienta asortymentu wymaga dłuższego czasu, przedstawiciel Sklepu jest zobowiązany do poinformowania Klienta o dłuższym terminie realizacji zamówienia.

6. W przypadku, gdy zamówiony towar w danym momencie nie jest dostępny u dostawcy/producenta, okres oczekiwania może zostać wydłużony za zgodą Klienta.

7. Termin realizacji zamówienia należy konsultować przed złożeniem zamówienia.

8. Zamówione produkty w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji towaru , zostaną dostarczone za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych jak również własnym środkiem transportu Sklepu.

9. Koszty dostawy Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zależna jest od cennika firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności i dostępne są pod adresem https://meble-nowoczesne.net/pl/content/8-realizacja-zamowien-proces-wysylkowy-blowupdesign

10. Wycena dostawy Zamówienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zależny jest od kraju docelowego wysyłki a jego orientacyjne koszta, zostały podane w cenniku wysyłek międzynarodowych dostępnym pod adresem https://meble-nowoczesne.net/pl/content/7-wysylki-miedzynarodowe-blowupdesign i mogą zostać ustalane indywidualnie przed potwierdzeniem zamówienia.

11. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu, elektronicznego rachunku lub faktury VAT (wymagane jest wcześniejsze żądanie).

12. Sklep prowadzi jedynie sprzedaż wysyłkową, stąd też nie udostępnia możliwości osobistego odbioru produktów objętych Zamówieniem.

13. Towary wysłane przez Sklep nie są standardowo dostarczane w soboty, niedziele i święta.

14. Sklep umożliwia skorzystanie z dodatkowych usług płatnych do zamówienia na terenie RP, których cennik i oferta dostępna jest pod adresem https://meble-nowoczesne.net.pl/pl/content/8-realizacja-zamowien-proces-wysylkowy-blowupdesign

15. Sklep nie ma obowiązku wniesienia towaru do Klienta (w szczególności do mieszkania, na posesję) oraz nie ponosi kosztów wniesienia towarów oraz kosztów montażu towarów u Klienta.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 ze zm. ) Klient, który jest konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

2. Stosowne oświadczenie należy przesłać mailowo, listownie lub telefonicznie na adres Sklepu w terminie 14 (czternastu) dni, od daty odebrania zamówionych produktów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. (wzór oświadczenia do pobrania pod adresem https://meble-nowoczesne.net.pl/content/11-pliki-do-pobrania-download-blowupdesign )

3. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa zwrotu towaru, wskazane jest poinformować najpierw o tym fakcie Sklep w celu usprawnienia procesu zwrotu.

4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem lub produktami Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot produktu lub produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Zwracany produkt (lub produkty) powinien być opakowany w odpowiedni sposób, chroniący przez uszkodzeniami w transporcie. Produkt zwracany w związku z odstąpieniem od umowy powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Do przesyłki w związku z odstąpieniem od umowy ze zwracanym produktem (lub produktami) Klient powinien dołączyć wypełniony formularz zwrotu (pobierz) oraz dowód zakupu.

7. Zwracany produkt lub produkty należy odesłać – jeśli Sklep nie ustalił inaczej - pod adres korespondencyjny Sklepu podany w dziale I punkt 1.

8. Sklep dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Klienta od umowy zwrotu zapłaty wraz z kosztami dostawy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub tym samym kanałem płatności z jakiego skorzystał Klient dokonując zakupu.

9. Koszty zwrotnego dostarczenia produktu lub produktów obciążają Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

11. Sklep z uwagi na bezpieczeństwo wysyłanej paczki ze zwracanymi produktami rekomenduje odesłanie jej w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności mając na uwadze rodzaj transportu towaru oraz rodzaj towaru.

12. Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, Klient pokrywa ewentualne różnice w cenie. Klient pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany towaru, które nie leżą po stronie Sklepu.

13. Wymiana towaru na inny rodzaj możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.

14. Obsługa Sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

15. Dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021, dział V niniejszego Regulaminu stosuje się również dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierających umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

VI. REKLAMACJE


1. Klient nabywający nowy produkt w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli w ciągu 2 lat od wydania produktu ujawni się niezgodność produktu z umową, o ile w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania produktu wykaże niezgodność dostarczonych produktów z umową i zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany (nie nowy fabrycznie), strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( tzw. gwarancja z mocy prawa tj. ustawowa ochrona z tytułu niezgodności towaru z umową przewidziana w art. 8 cyt. ustawy).

3. Zgodnie z art.  558.§1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

4. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział.

5. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa reklamacji, wskazane jest poinformować najpierw o tym fakcie Sklep w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

6. Informację o reklamacji należy przesłać mailowo, listownie lub telefonicznie na adres Sklepu.

7. W terminie 14 dni od otrzymania reklamacji Klienta, Sklep ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania (ewentualnej naprawie czy wymianie towaru oraz terminach naprawy i wymiany, a w ostateczności obniżeniu ceny lub pełnego zwrotu).

8. Po zgłoszeniu reklamacji Klient powinien przesłać reklamowany produkt wraz z załączonym do przesyłki wypełnionym formularzem reklamacji (pobierz) oraz dowodem zakupu.

9. Reklamowany produkt wraz z formularzem reklamacji i dowodem zakupu, należy przesłać z dopiskiem „Reklamacja” na adres korespondencyjny Sklepu podany w dziale I punkt 1.

10. Sklep z uwagi na bezpieczeństwo wysyłanej paczki z reklamowanym produktem rekomenduje odesłanie jej w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności mając na uwadze rodzaj transportu towaru oraz rodzaj towaru.

11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji przez uszkodzenie produktu z winy Klienta, wszelkie uzasadnione koszty związane z reklamacją pokrywa Klient.

12. Zaleca się aby Klient sprawdził stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym elementem procesu reklamacji. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony towar nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia.

13. W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że towar jest uszkodzony lub brakuje jakiegoś elementu, należy w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień skontaktować się ze Sklepem.

14. Do składanej przez Klienta reklamacji na towar wysyłany firmą kurierską lub za pośrednictwem przewoźnika należy dołączyć protokół szkody. Podpisany protokół szkody wraz z dokumentacją fotograficzną szkody, należy przesłać do Sklepu pocztą lub przesłać skany na adres e-mail: [email protected].

VII. ZGODNOŚĆ TOWARU Z OFERTĄ


1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep informuje, że podane parametry i właściwości towarów są podawane przez Sklep zgodnie z informacją od producentów.

2. Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć.

3. Towary wykonane z surowców naturalnych jak: skóry, drewno, marmur są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne. Przebarwienia na produktach wykonanych z kamienia oraz słoje drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić.

VIII. PROMOCJE I ZMIANY CEN


1. Na stronach Sklepu mogą być publikowane informacje o promocjach („Promocje”). Szczegółowe zasady przeprowadzania Promocji będą publikowane każdorazowo na stronach Sklepu w dziale „Do pobrania” pod adresem https://meble-nowoczesne.net/content/11-pliki-do-pobrania-download-blowupdesign

2. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wycofywania produktów z oferty, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania w każdym czasie bez podania powodu akcji promocyjnych na stronach Sklepu jak również wprowadzania w akcjach promocyjnych zmian.

IX. DANE OSOBOWE KLIENTÓW


1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sklep zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności dostępną pod adresem https://meble-nowoczesne.net/pl/content/9-informacja-o-plikach-cookies-polityka-prywatnosci

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.01.2020 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany cennika, przepisów prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 3 dni od daty udostępnienia Regulaminu na stronie Sklepu oraz od daty poinformowania Klientów o zmianie. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji Regulaminu. Sklep z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji Regulaminu usunie konto Klienta założone w Sklepie. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem aktywnego linku dostępnego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

Produkt dodany do Ulubionych
Dodane do porównania