Polityka prywatności

Ecommercity Sp. z o.o. ma najwyższy szacunek dla prywatności i poufności danych osobowych, danych o ruchu i treści komunikacji, a także Klientów oraz samych użytkowników.

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje działalność sklepu internetowego www.meble-nowoczesne.net (zwany dalej Sklepem), którego właścicielem i administratorem jest Ecommercity Sp. z o.o. (zwana dalej Ecommercity), oraz jego użytkowników (Klientów).

Kolejne punkty mają na celu pomóc zrozumieć, jak Sklep wykorzystuje i zabezpiecza informacje dostarczane do nego, w szczególności:

- Określa sytuacje, w których uzyskane mogą być osobiste informacje oraz inne dane klientów
- Wyjaśnienie i regulowania kwestii związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych i innych danych przetwarzanych przez sklep w ramach jego pracy
- Informacje o tym, jak chronić dane osobowe i dane przetwarzane przez Sklep w ramach działalności sklepu
- Informacje na temat przekazywania danych do podmiotów zewnętrznych
- Polityka Cookies

Pozyskiwanie Danych osobowych


Dane osobowe to wszelkie dane, które identyfikują Klienta lub Konto Klienta w Sklepie.
Dokonując rejestracji lub zakupów w Sklepie, Klient proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, wystawiania faktur, oraz możliwości kontaktu z Klient.
Klient oświadcza iż dostarczone dane są prawdziwe, kompletne i dokładne we wszystkich wymaganych aspektach, oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich zmianach w ich zakresie.

Jakie dane pozyskujemy od Ciebie ?

Korzystając z naszego Sklepu uzyskujemy dostęp do poniższych informacji, danych osobowych oraz innych danych o ruchu:
(a) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)
(b) Informacje o profilu (np. kraj zamieszkania, preferowany język i waluty)
(c) elektroniczne dane identyfikacyjne (np. adresy IP, pliki cookie);
(d) informacje bankowe i płatności (np. informacje o karcie kredytowej, numer konta)
(f) Informacja o aktywności na produktach i stronach internetowych (rodzaje platformy, informacje o połączeniu, raporty o błędach, statystyki dotyczące odsłon i ruchu do i z naszych stron, typ przeglądarki, statystyki użytkowania)
(g) produkty lub usługi zamówione i dostarczone;
(l) korespondencja między Klientem a Sklepem

Modyfikacja i usunięcie danych osobowych


Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych a w stosownych przypadkach do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Niektóre z danych można przeglądać lub edytować w trybie online, logując się do swojego konta w Sklepie.

Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych ze Sklepu. W tym celu należy przesłać żądanie modyfikacji lub usunięcia danych osobowych na adres Sklepu podany w stopce pod adresem www.meble-nowoczesne.net
Przed dokonaniem zmian danych osobowych zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby składającej takie żądanie.
Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Gromadzenie, przetwarzaniem i wykorzystywanie danych osobowych oraz innych danych o ruchu w tym treści komunikacji


Dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Sklep w celu realizacji zamówień oraz innych celów wymienionych poniżej :

- wysyłania wiadomości e-mail i wiadomości tekstowe informujących o nowych produktach i usługach, które zakładamy że mogą być dla Ciebie interesujące (oczywiście jeśli udzieliłeś nam na to zgody);
- aby przetworzyć lub dostarczyć zamówione za pośrednictwem Sklepu towary oraz usługi, w szególności fakturowania lub powiadomienia o statusie zamówienia;
- dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów;
- świadczenia obsługi klienta i rozwiązywania problemów oraz rozstrzygania sporów;
- uzupełnienia kwestionariuszy oceny (feedbacks) lub udziałach w badaniach on-line;
- weryfikacji tożsamości;
- dostosowywania, oceny i poprawy oprogramowania właściciela Sklepu, a także innych produktów i usług firmy Ecommercity;
- organizowania i prowadzenia działań marketingowych, promowaniu ofert, konkursów, gier i działań podobnych;
- przestrzegania oraz egzekwowania Regulaminu i zapobiegania nadużyciom;
- w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych.

Ochrona Danych Osobowych Oraz Innych Danych


Ecommercity podejmuje i wdroża odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w tym środki ochrony w ramach narzędzi programowych oraz środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej w celu ochrony integralności oraz poufności danych osobowych i danych o ruchu, zgodne dla zachowania zobowiązań Polityki Prywatności oraz obowiązujących przepisów prawa.
Twoje dane osobowe oraz inne dane o ruchu w tym informacje kontaktowe, treści oraz numery telefonów komórkowych są przechowywane w bezpiecznym miejscu na naszych bezpiecznych serwerach uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Dodatkowo posiadamy procedury wykonywania kopii zapasowych oraz okresowych testów bezpieczeństwa integralności infrastruktury.

Przekazywanie danych innym podmiotom


W celu zapewnienia Państwu sprawnej realizacji żądanych usług, Sklep zastrzega sobie prawo iż w razie potrzeby, może przekazać dane osobowe i dane o ruchu swoim Partnerom lub dostawcom w celu prawidłowej realizacji zamówień lub procesu ich przetwarzania (m.in. firmom kurierskim, operatorom usługi sms/e-mail, bankom lub w innym dostawcom płatności, dostawcom/dystrybutorom towarów, usług analitycznych, obsługi klienta lub usług hostingowych), o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności udostępnionych danych. Sklep zawsze wymaga by strony podjęły odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych jego Klientów.

Podstawa prawna


Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) przez Sklep tj. Ecommercity Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-847), przy ul. Pukowca 23 lokal 748, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397698, REGON 242749710, NIP 6342797275 2.
Dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy Ecommercity Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397698, REGON 242749710, NIP 6342797275 .
Prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).


Jak wyłączyć pliki cookie?

Drogi użytkowniku Internetu,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie. Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty. Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka. Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Dziękujemy za uwagę !